Prekių grąžinimas/garantijos

Pagal 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” prekės gali būti grąžinamos tik sutikus pardavėjui. www.leo-led.lt sutikus priimti grąžinamą prekę, www.leo-led.lt  įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę, tinkamos kokybės prekę arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus jei prekė yra brokuota ir pakeisti analogiška preke galimybės nėra. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis prekių grąžinimą ir keitimą reglamentuojančiomis teisės aktų nuostatomis. Reikalavimas pakeisti/grąžinti įsigytą prekę, turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo prekės perdavimo.

Visoms prekėms suteikiame 2-5 metų garantiją (visoms prekėms taikoma standartinė 24 mėnesių garantija jei kataloge prie prekės nenurodyta prailginta garantija).

Leo-Led.lt prekę įsipareigoja priimti šiais atvejais:

1. Gauta prekė yra ne ta kurią užsisakėte;

2. Gauta prekė yra nekokybiška;

3. Kitais įstatymo numatytais atvejais.

4. Jei norite grąžinti prekę, informuokite pardavėją info@Leo-Led.lt. Nurodykite kontaktinę informaciją, užsakymo numerį bei papildomą informaciją apie prekę (kodas, kiekis);

5. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota ir supakuota bei reikia turėti pirkimą įrodančius dokumentus. Už tai atsakingas esate Jūs. Jei grąžinama prekė nėra pilnai sukomplektuota ar supakuota mes nepriimsime prekės grąžinimui.

Visais atvejais grąžinama prekė pardavėjui pristatoma pirkėjo lėšomis (jei nebuvo sutarta kitaip).

Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus, vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” 18 puntu, Netenkinamas įsigijus tokias prekes (jei nesutarta su Leo-Led.lt kitaip):

Parfumerijos, kosmetikos, tualetinius preparatus, fotografijos ir kinematografijos prekes, spausdintas knygas, reprodukcijas ir kitus poligrafijos pramonės dirbinius, audinius, kilimines grindų dangas, išskyrus kilimus ir kilimėlius, apatinius drabužius, kūdikių drabužėlius, pėdkelnes, kojines ir kitus panašius dirbinius, apatinius marškinius, naktinius marškinius, pižamas ir panašius dirbinius, perlus, brangakmenius, tauriuosius metalus bei jų dirbinius, išskyrus dirbtinę bižuteriją, mašinas ir mechaninius įrenginius, elektros mašinas ir įrenginius, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatus, antžeminio transporto priemones, laivus, valtis ir plaukiojančius įrenginius, optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisus ir aparatus, laikrodžius, muzikos instrumentus, ginklus ir šaudmenis, baldus, patalynės reikmenis, šviestuvus, kaitrines lempas, aukštaslėges (natrio, metalo halogeno, gyvsidabrines, liumeniscensines), kabeliai, laidai visų rūšių, žaislus, žaidimus, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis.

GARANTINĖS SĄLYGOS

Leo-Led.lt garantuoja, kad e-parduotuvėje parduodamos prekės neturi gamybos defektų, dėl kurių gaminys neveikia. Garantinio aptarnavimo servisas galioja atsižvelgiant į šias sąlygas:

1. Garantija galioja tik pirminiam vartotojui (pirkėjui) ir nėra perduodama ar perleidžiama paskesniam vartotojui (pirkėjui).

2. Kreipiantis į Pardavėją dėl netinkamos kokybės prekių privalote pateikti Prekės įsigijimo dokumentus. Nepateikus prekių įsigijimo dokumentų, garantija netaikoma.

3. Garantija taikoma tik šalyje, kurioje Prekė buvo įsigyta.

4. Pardavėjas garantiniu laikotarpiu pakeis netinkamos kokybės Prekes, kurios turėjo trūkumų ir dėl to negalėjo tinkamai funkcionuoti, laikantis žemiau išvardintų sąlygų:

 

a) Visoms prekėms yra taikomas 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis periodas nuo prekių pardavimo dienos (jei nenurodyta kitaip)

b) Garantija taikoma, jei Prekės buvo teisingai sumontuotos ir tinkamai eksploatuojamos laikantis montavimo instrukcijų ir tai atliko kvalifikuotas specialistas.

5. Garantija netaikoma, jei Prekės tapo netinkamos naudoti, dėl:

a) Nenormalaus susidėvėjimo, netinkamo naudojimo, netinkamų veiksmų, nelaimingo atsitikimo, netinkamos priežiūros ar laikymo, drėgmės poveikio, neteisėto modifikavimo, pakeitimo ar taisymo, netinkamo montavimo, netinkamo bet kokio elektros šaltinio naudojimo, netinkamos fizinės ar elektros įtampos, operatoriaus klaidos, instrukcijų ar kitų aktų nesilaikymo, kurie nėra Leo-Led.lt kaltė;

b) Išorinių priežasčių, tokių kaip potvyniai, audros, gaisrai, smėlis, purvas, žemės drebėjimai ir stichinės nelaimės, saulės spindulių poveikis, oras, drėgmė, šiluma ar korozinė aplinka, elektros viršįtampis, baterijos nutekėjimas, jungimo su kitais komponentais, pirktais ne iš Leo-Led.lt.

c) Bet kokiam defektui, pasireiškiančiam po garantinio laikotarpio pabaigos. Fiziškai pažeistoms ir/ar su atklijuotomis lipniomis juostelėmis LED šviesos diodinėms juostelėms, jeigu jas montavo ne kvalifikuotas specialistas ir ne pagal pardavėjo instrukcijas bei rekomendacijas.